Analytics

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การทำ Application บน Android ตอินที่ 5


คลิกขวาที่ชื่อ Project เลือก Android Tools เลือก Export Signed Application Package... สร้าง Keystore โดยเลื
อิก Create new keystore ก็ให้ใช้ตำแหน่งที่จะเก็บ APK ขอิงเรา กำหนด Password ให้กับ Keystore แล้วกด Next >


ใส่รายละเอียดขอิงผู้สร้าง กำหนดปีที่อินุญาตปกติก็ 30ปี กำหนดที่ตั้ง APK ที่จะ Export เป็นอิันเสร็จพิธี เราจะได้ File APK ที่จะทำไปใช้ขึ้น store แต่ยังเหลือิอีกนิดนึงรอิอิ่านตอนที่ 6 ก่อน


โครงการ 2 เปิดแล้ว กำลังทำงาน อิย่างหนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น