Analytics

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แปลแผ่นไฟตอส side A (ตอนที 3)

            A18 เราจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปลาใหม่


A19 ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี


 A20 หนังสัตว์ที่ส่งมานั้นถูกใจเป็นอย่างยิ่ง


              A21 ท่าน ? ด้วยความเคารพ      A22 ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี
 จะเห็นว่าตั้งแต่ A14 ถึง A16 และ A19 ถึง A22 จะพูดซ้ำๆกัน
  แสดงให้เห็นว่าฝ่ายคู่สัญญาเป็นผู้มีอำนาจใหญ่โต ผู้เขียนจึงเขียนซ้ำๆเจตนาเพื่อความเคารพ


 A23 ผมจะเร่งรีบดำเนินการขนหนังสัตว์นั้นให้ทัน
ตราบเท่าที่เหตุการณ์ยังสงบดีอยู่ (ขนเพิ่มเป็นสองเท่า)


         A24 ผู้นำสารนั้นได้ นำ ?? มาด้วย (ด้วยความเคารพ)


แปลแผ่นไพตอส หน้า A (ตอนต่อ)


A12     ผมขอขอบคุณในความมีไมตรีจิตของท่าน


                A13     ??A14     หนังสัตว์ที่ส่งมานั้นถูกใจเป็นอย่างยิ่ง             A15    ท่าน ? ด้วยความเคารพ     A16    ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะเป็นปกติเรียบร้อยดี


A17     ผมต้องการหนังสัตว์เพิ่มอีกสองเท่า (เป็นข้อเสนอใหม่)
           สองรูปสุดท้ายยังแปลไม่ออก

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Phistos Disc Side A
ลองตั้งสมมติฐานว่าเป็นแผ่นที่ส่งไปให้คู่ค้าช่วยตอบกลับมาให้หน่อย


A1  รบกวนคุณช่วยเขียนตอบกลับมาให้หน่อย


         A2  (แผ่นนี้เป็น) เรื่องที่เกี่ยวกับ ?

             A3 สัตว์ที่ส่ง (ข้ามทะเล) มานั้นได้รับครบถ้วน ขอบคุณมาก                  

             A4 สัตว์นั้นตายไปสองตัว

                                    
  A5 สัญญาที่เกี่ยวกับ ปลานั้นไม่ตกลงนะ


        A6 หนังสัตว์ที่ส่งมา(ทางทะเล) ได้รับครบถ้วนตามสัญญา

          A7 หนังสัตว์นั้นเราเอาไปทำถุงมือ (ที่ใช้ในการรบ)

  A8 รบกวนฝากหนังสือนี้ (แผ่นสัญญานี้) กลับมาผ่านผู้นำสารนี้ด้วย


              A9 ช่วงนี้เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี (ไม่มีการรบพุ่ง)
                                      
 A10 ขอเสนอสัญญาซื้อขาย ?  ใหม่       A11 ขอซื้อ ? จากคุณ