Analytics

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาวะโลกร้อนและโลกเย็นไปพร้อมๆกัน

ภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคือ อุณหภูมิในทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส อันเป็นผลจากภาวะเรือนกระจก แต่ในขณะเดียวกัน ภาวะโลกเย็นนั้นเกิดจากวงจรของอุณหภูมิในอากาศ ซึ่งจะมีการปรับทิศทางในทุกๆ 20 ปี


และเมื่อดูทิศทางของอุณหภูมิในกระแสอากาศโดยใช้วิธีเจาะแท่งชั้นน้ำแข็งขึ้นมาตรวจสอบ
จะพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำแข็งในปัจจุบันใกล้เคียงกับยุค Little Ice Age
ซึ่งเกิดขึ้นในราว ค.ศ. 1600 ยุคที่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ซาร์ ในรัสเซีย


ดังนั้นถึงแม้ธารน้ำแข็งจะละลายอันเกิดจากอุณหภูมิของผิวทะเล แต่อากาศที่ผิวน้ำแข็งจะยังคง
มีทิศทางที่เย็นลงอีก เรื่อยๆ ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ไป

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ออกเสียง ภควโต ว่า พรรคค่ะวัดโต เป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง

วิธีที่ถูกต้องในการออกเสียง ภควโต ต้องออกเสียงว่า พรรค=ค่ะ=วัด=โต ไม่ใช่ พรรค-คา-วะ-โต ได้รับฟังการออกเสียงที่ถูกต้องจากเพลง นโม ของสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องที่สุด รวมทั้งการบูชาพระพุทธรูปที่ถูกต้องควร บูชาพระพุทธรูปไว้ในห้องปรับอากาศ ซึ่งทำให้พระพุทธรูปที่มีราคาแพงนั้น อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สอดคล้องตามหลักของพราหมณ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประวัติศาสตร์จีนอย่างง่าย
ประกอบด้วย 6+2 ราชวงศ์ 6 คือ ฉิน 秦 ฮั่น 汉 แล้วก็เกิด 3 ก๊ก 三国
และ
สุย 隋
ถัง 唐
ซ่ง 宋
หยวน 元
โดย ซ่ง คือยุคของ มังกรหยก และ เปาวุ่นจิ้น
ส่วน หยวน 元 คือ ยุคของมองโกลเลีย
เทคนิคคือให้ จำ หยวน เป็นหลักเพราะ หยวน ชื่อเหมือนค่าเงินจีน คือ เงินหยวน

บวก 2 ภายในการนำของจูหยวนจาง 朱元章 ล้มล้างมองโกล
คือ หมิง 明 และแมนจู  满洲人 คือ ชิง 清


ราชวงศ์หมิง 明 คือยุคการเดินเรือของ เจิ้งเหอ 郑和
ตรงกับรัชสมัย พญาสามฝั่งแกน (LN-King Samfangkaen.png) เจ้าเมืองเชียงใหม่

ราชวงศ์ชิง 清 ได้นำเอาลัทธิข่งจื่อและพิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรษมาใช้

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเปลี่ยน header text ใน JQuery mobile


สมมติหัว header ของ JQuery mobile กำหนดไว้แบบนี้
     <div data-role="header">
        <h1 id="head1">New York</h1>
    </div>

แล้วก็ใช้
   $("#head1").text("Paris");
 เปลี่ยนจาก New York เป็น Paris อย่างนี้เป็นต้น

การกำหนด id ลงไปบน div data-role header แล้วเปลี่ยนโดยใช้ .html โดยตรงนั้นจะทำไม่ได้

วิธีการนี้นำมาจากตัวอย่างของคุณ ollibruen.. ที่ตอบไว้เป็นภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แอนดรอย App ราคาสินค้าเกษตร ผักและผลไม้

วางตลาดแล้ว App ราคาสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ ผลงานที่รวบรวมข้อมูล ราคา ผักและผลไม้ ไก่ กุ้ง หมู ปู ปลา ไว้มากที่สุดใน App เดียว ทำงานโดยการโหลดข้อมูลจาก asp windows-874 ของกรมการค้าภายใน ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆมาอีก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เป็น App แรกที่ผมนำวิธี getJSON มาใช้ซึ่งยังคงมีปัญหา ใน iOS อยู่ เปิดให้ Download ฟรี เฉพาะที่ play store แล้ววันนี้ http://play.google.com/store/apps/details?id=com.iosk.agroprice 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

วิีธีโอนข้อมูลที่เป็นรหัส windows-874 เข้ามาในระบบ JSON

มันเป็นปัญหาอีกแล้ว เมื่อโอนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยที่เป็นรหัส windows-874 เข้ามาใน JSON มันก็จะทำให้ $.getJSON ของ Jquery ไม่สามารถประมวลผลได้ เพราะมันมีเครื่องหมายที่ทำให้ Script ของ Jquery มันสับสน ดังนั้นจึงต้องแปลง windows-874 ไปเป็นรหัส html encode คือ %hex php ดังนี้

    $hencode = '';
    $v = 0;
    while ($v <strlen($thaitext))
    {
        $hencode = $hencode . '%' . dechex(ord(substr($thaitext,$v,1)));
        $v++;
    }
หลังจากนั้นใช้ $get.JSON โหลด JSON file ที่ PHP สร้างมาตามระบบไฟล์ JSON ตามปกติแล้วส่งข้อมูล hencode เข้าไปใน function ของ Javascript ดังนี้

function w874_utf8(hex)
{
    var text1 = '';
    var cc = 0;
    var char1 = '';
    var i = 0;
    while (i<hex.length)
    {
        char1 = hex[i+1];
        char1 += hex[i+2];
        i += 3;
        cc = parseInt(char1,16);
        if (cc == 223) {
            cc = 191;
            text1 += '%E0%B8%' + cc.toString(16).toUpperCase();
        } else
            if (cc > 223) {
                cc -= 96;
                text1 += '%E0%B9%' + cc.toString(16).toUpperCase();
            } else
                if (cc > 127) {
                    cc -= 32;
                    text1 += '%E0%B8%' + cc.toString(16).toUpperCase();
                } else {
                    text1 += '%' + cc.toString(16).toUpperCase();
                }
      
    }
    return decodeURI(text1);

}
อย่างไรก็ตามการดึง JSON ที่ส่งมาจาก php ต้นทางมาโดยใช้ encodeURI ของ javascript ปลายทาง จะทำให้ไม่สามารถแปลงโค๊ดบางตัวได้ คือ โค๊ดที่อยู่ระหว่าง %23 ถึง %3f (ยกเว้นตัว ปีกกา < และ >) จำเป็นจะต้องมีการสร้าง function พิเศษมาเพื่อการแปลงโค๊ดดังกล่าว


วิธีสร้างบล็อก

  • บ้าเข้าไว้
  • ทำอะไรที่มันดูเหมือนมนุษย์มะนา เค้าไม่ทำกัน
  • อย่าอวดรวย
  • ด่าตัวเอง เพื่อทดแทนการที่ไม่มีคนมาด่ากู 
  • หมั่นสวดมนต์ ตามสูตรของพระอาจารย์จรูญ คือสวดตามอายุ