Analytics

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ออกเสียง ภควโต ว่า พรรคค่ะวัดโต เป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง

วิธีที่ถูกต้องในการออกเสียง ภควโต ต้องออกเสียงว่า พรรค=ค่ะ=วัด=โต ไม่ใช่ พรรค-คา-วะ-โต ได้รับฟังการออกเสียงที่ถูกต้องจากเพลง นโม ของสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องที่สุด รวมทั้งการบูชาพระพุทธรูปที่ถูกต้องควร บูชาพระพุทธรูปไว้ในห้องปรับอากาศ ซึ่งทำให้พระพุทธรูปที่มีราคาแพงนั้น อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สอดคล้องตามหลักของพราหมณ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประวัติศาสตร์จีนอย่างง่าย
ประกอบด้วย 6+2 ราชวงศ์ 6 คือ ฉิน 秦 ฮั่น 汉 แล้วก็เกิด 3 ก๊ก 三国
และ
สุย 隋
ถัง 唐
ซ่ง 宋
หยวน 元
โดย ซ่ง คือยุคของ มังกรหยก และ เปาวุ่นจิ้น
ส่วน หยวน 元 คือ ยุคของมองโกลเลีย
เทคนิคคือให้ จำ หยวน เป็นหลักเพราะ หยวน ชื่อเหมือนค่าเงินจีน คือ เงินหยวน

บวก 2 ภายในการนำของจูหยวนจาง 朱元章 ล้มล้างมองโกล
คือ หมิง 明 และแมนจู  满洲人 คือ ชิง 清


ราชวงศ์หมิง 明 คือยุคการเดินเรือของ เจิ้งเหอ 郑和
ตรงกับรัชสมัย พญาสามฝั่งแกน (LN-King Samfangkaen.png) เจ้าเมืองเชียงใหม่

ราชวงศ์ชิง 清 ได้นำเอาลัทธิข่งจื่อและพิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรษมาใช้