Analytics

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ออกเสียง ภควโต ว่า พรรคค่ะวัดโต เป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง

วิธีที่ถูกต้องในการออกเสียง ภควโต ต้องออกเสียงว่า พรรค=ค่ะ=วัด=โต ไม่ใช่ พรรค-คา-วะ-โต ได้รับฟังการออกเสียงที่ถูกต้องจากเพลง นโม ของสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องที่สุด รวมทั้งการบูชาพระพุทธรูปที่ถูกต้องควร บูชาพระพุทธรูปไว้ในห้องปรับอากาศ ซึ่งทำให้พระพุทธรูปที่มีราคาแพงนั้น อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สอดคล้องตามหลักของพราหมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น