Analytics

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แปลแผ่นไฟตอส side A (ตอนที 3)

            A18 เราจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปลาใหม่


A19 ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี


 A20 หนังสัตว์ที่ส่งมานั้นถูกใจเป็นอย่างยิ่ง


              A21 ท่าน ? ด้วยความเคารพ      A22 ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี
 จะเห็นว่าตั้งแต่ A14 ถึง A16 และ A19 ถึง A22 จะพูดซ้ำๆกัน
  แสดงให้เห็นว่าฝ่ายคู่สัญญาเป็นผู้มีอำนาจใหญ่โต ผู้เขียนจึงเขียนซ้ำๆเจตนาเพื่อความเคารพ


 A23 ผมจะเร่งรีบดำเนินการขนหนังสัตว์นั้นให้ทัน
ตราบเท่าที่เหตุการณ์ยังสงบดีอยู่ (ขนเพิ่มเป็นสองเท่า)


         A24 ผู้นำสารนั้นได้ นำ ?? มาด้วย (ด้วยความเคารพ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น