Analytics

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Phistos Disc Side A




ลองตั้งสมมติฐานว่าเป็นแผ่นที่ส่งไปให้คู่ค้าช่วยตอบกลับมาให้หน่อย


A1  รบกวนคุณช่วยเขียนตอบกลับมาให้หน่อย


         A2  (แผ่นนี้เป็น) เรื่องที่เกี่ยวกับ ?

             A3 สัตว์ที่ส่ง (ข้ามทะเล) มานั้นได้รับครบถ้วน ขอบคุณมาก                  

             A4 สัตว์นั้นตายไปสองตัว

                                    
  A5 สัญญาที่เกี่ยวกับ ปลานั้นไม่ตกลงนะ


        A6 หนังสัตว์ที่ส่งมา(ทางทะเล) ได้รับครบถ้วนตามสัญญา

          A7 หนังสัตว์นั้นเราเอาไปทำถุงมือ (ที่ใช้ในการรบ)

  A8 รบกวนฝากหนังสือนี้ (แผ่นสัญญานี้) กลับมาผ่านผู้นำสารนี้ด้วย


              A9 ช่วงนี้เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี (ไม่มีการรบพุ่ง)
                                      
 A10 ขอเสนอสัญญาซื้อขาย ?  ใหม่



       A11 ขอซื้อ ? จากคุณ       

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น