Analytics

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Synaptics บน Windows 8.1

บน windows 8.1 มี synaptics มาให้อยู่แล้ว ไม่ต้อง download มาเพิ่มอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น